Privacy reglement

Dit Privacy Reglement omschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt wanneer je via het contactformulier op de website https://www.ronsgebakspecialiteiten.nl in contact treedt met de eigenaar van deze website en voor welke doeleinden deze persoonsgegevens worden gebruikt. De wet verplicht ons zo’n reglement te hebben en te publiceren.
In dit Privacy Reglement wordt bovengenoemde website aangeduid als: website RGS.

 1. Gebruik van persoonsgegevens.
  Als je gebruik wenst te maken van de uitgebreide functies binnen deze website-applicatie dan vragen wij de persoonsgegevens van je, omschreven onder punt 2.
 2. Wij verzamelen op deze wijze de volgende (persoons-) gegevens:
  aanspreekvorm;
  voornaam en/of initialen;
  achternaam;
  adresgegevens NAW;
  telefoonnummer;
  e-mailadres;
  contactdatum.
 3. De persoonsgegevens worden op een computer beheerd door de beheerder.
  In een bestand zijn de onder 2 verstrekte gegevens verwerkt en opgeslagen. Deze gegevens zijn nodig om met de aanvrager te kunnen communiceren. Van dit bestand wordt regelmatig een back-up gemaakt op een externe datadrager om gegevensverlies door onvoorziene omstandigheden te voorkomen.
 4. Informatie, wijziging en bezwaar.
  4.1 Je kunt contact opnemen met de beheerder van de website RGS via de link welke in het menu ‘Contact’ boven- en onderaan elke pagina van de website staat weergegeven voor:
  meer informatie over de wijze waarop wij persoonsgegevens verwerken;
  vragen naar aanleiding van dit Privacy Reglement;
  inzage in de persoonsgegevens die we met betrekking tot jou verwerken;
  bezwaar tegen het gebruik van jouw gegevens door ons.
  Je kunt je toestemming in elk geval op dezelfde wijze intrekken als waarop je deze hebt verleend.
  Wij bewaren de gegevens na je afmelding via de website RGS maximaal 2 jaren of langer indien de wet dit vereist of dit praktisch noodzakelijk is.
 5. Derden.
  5.1 Wij zullen jouw gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij je daarvoor jouw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven of wij daartoe verplicht zijn op grond van de wet of een rechterlijke uitspraak.
 6. Melding Autoriteit Persoonsgegevens.
  6.1 : Wanneer er ondanks de door ons getroffen beveiligingsmaatregelen onverhoopt een inbreuk op deze beveiliging plaatsvindt, en die inbreuk leidt tot (de kans op) aanzienlijk ernstige nadelige gevolgen voor de bescherming van jouw persoonsgegevens, wordt de Autoriteit Persoonsgegevens hiervan op de hoogte gesteld.
 7. Melding aan betrokkene.
  7.1 . Je wordt van een eventuele inbreuk op deze beveiliging op de hoogte gesteld, indien de inbreuk waarschijnlijk ongunstige gevolgen heeft voor jouw persoonlijke levenssfeer.
 8. Wijzigingen Privacy Reglement.
  8.1. Het kan voorkomen dat het in dit Privacy Reglement opgenomen beleid in de toekomst wordt gewijzigd. Wij raden je daarom aan om dit Privacy Reglement op de website van RGS regelmatig te bekijken.

Assen, maart 2022.